Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu


Powrót

Komunikat dla osób odbywających staż oraz Pracodawców będących organizatorami stażu

Komunikat o czasowym ograniczeniu osobistego dostępu klientów w Powiatowym Urzędzie Pracy w BrzeguW związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii zakażeniem wirusem SARS-Co-V-2, oraz wprowadzeniem ograniczenia przemieszczania się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w celu zapewnienia ciągłości działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu, oraz mając na względzie bezpieczeństwo zdrowotne pracowników urzędu i klientów,

uprzejmie informujemy,

że od dnia 26.03.2020r. Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu wykonuje zadania publiczne w zakresie polityki rynku pracy,

wyłączając bezpośrednią obsługę interesantów.

Podstawa prawna: § 10 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020r. poz. 491)

Wszelkie sprawy prosimy załatwiać za pośrednictwem adresu e-mail: opbr@praca.gov.pl, przez platformę ePUAP /PUP_Brzeg/SkrytkaESP lub telefonicznie.
Pisma można też przesyłać pocztą tradycyjną.

Za niedogodności przepraszamy.

Wykaz telefonów do kontaktu

 
Internetowy  system  rejestracji bez wychodzenia z domu
 
Informujemy, że jeśli dysponujesz kwalifikowanym podpisem elektronicznym  lub  zaufanym profilem  ePUAP  istnieje   możliwość  rejestracji bez  wizyty  w PUP (profil zaufany możesz uzyskać całkiem za darmo wchodząc na stronę https://pz.gov.pl/pz/registerMainPage).

Aby skorzystać z aplikacji należy wejść na stronę www.praca.gov.pl gdzie należy wybrać:
  • w przypadku pierwszej rejestracji zgłoszenie do rejestracji osoby bezrobotnej lub zgłoszenie  do rejestracji   osoby  poszukującej pracy; 
  • w przypadku kiedy osoba była już zarejestrowana w tutejszym urzędzie, należy dokonać ponownej rejestracji osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy;
  • wypełnić formularz;
  • w  formularzu  należy  podać  między  innymi  dane   osobowe, posiadane kwalifikacje i umiejętności oraz  okresy zatrudnienia;
  • do wniosku dołączyć zeskanowane   dokumenty   niezbędne   do   rejestracji (wystarczy zdjęcie dokumentu telefonem komórkowym/smartfonem).
Krótki film instruktażowy dotyczący rejestracji przez internet znajdą Państwo pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=sr7SoU2fLwY

Informujemy, że osoba, która nie dysponuje profilem zaufanym, a ma dostęp do konta elektronicznego w banku, ma możliwość założenia profilu zaufanego bez wychodzenia z domu. Szczegółowe informacje: https://pz.gov.pl


WAŻNE: Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że każda, nawet nieubezpieczona osoba, będzie diagnozowana bezpłatnie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem. Reguluje to ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374).


 
Komunikat związany z realizacją staży.

W związku z sytuacją ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego w oparciu
o wyjaśnienia MRPiPS z dnia 18.03.2020 r. informujemy, że:

W przypadku, gdy Organizator stażu/Pracodawca ograniczył lub zawiesił działalność stażysta winien dostosować się do wprowadzonych zmian:

- jeśli działalność została czasowo zamknięta, a stażysta jest gotowy do świadczenia stażu wówczas za okres postoju prawo do stypendium zostaje zachowane
- jeśli w ramach działalności wprowadzono ograniczony czas pracy lub pracę zdalną, to powyższe ograniczenia obowiązują również stażystę i zachowuje on prawo do pełnego stypendium.

Jeśli stażysta jest rodzicem dziecka, które nie ukończyło 8 lat i sprawuje opiekę nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, na podstawie złożonego Oświadczenia dostępnego na stronie brzeg.praca.gov.pl zachowuje prawo do stypendium przez okres nie przekraczający 14 dni.

Informację o okresach zawieszenia lub ograniczeń czasu pracy/pracy zdalnej Organizator stażu/Pracodawca składa wraz z listą obecności za m-c MARZEC 2020 w formie elektronicznej w terminie do 06.04.2020 r. na adres e-mail: braczkowska@pup.brzeg.pl lub na opbr@praca.gov.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu każdą sytuację będzie rozpatrywał indywidualnie.
Ogłoszenie o naborze do projektu realizowanego w ramach PO WER

PUP Brzeg zaprasza pracodawców oraz osoby bezrobotne do składania wniosków o udzielenie wsparcia w ramach projektu pn.Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzeskim (VI). Szczegóły ogłoszenia w załączniku. Załączniki ...

Ogłoszenie o naborze do projektu realizowanego w ramach RPO WO

PUP Brzeg zaprasza pracodawców oraz osoby bezrobotne do składania wniosków o udzielenie wsparcia w ramach projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie brzeskim (VI)". Szczegóły ogłoszenia w załączniku. ...

Ogłoszenie o naborze do projektu z RPO WO

Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu zaprasza osoby bezrobotne w wieku powyzej 29 roku życia do wziecia udziału w stażach oraz pracowdawców do skaładania wniosków o zorganizowanie staży.  Załączniki RPO-ogloszenie 2.pdf (pdf, 373...

Nabór wniosków do projektu dla osób powyżej 29 roku życia

PUP Brzeg rozpoczął realizację projektu pn. "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie brzeskim (V)" skierowany do osób bezrobotnych w wieku powyżej 29 roku życia. Szczegóły ogłoszenia w załączniku. ...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy
Ogłoszenie o naborze do projektu realizowanego w ramach PO WER

PUP Brzeg zaprasza pracodawców oraz osoby bezrobotne do składania wniosków o udzielenie wsparcia w ramach projektu pn.Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzeskim (VI). Szczegóły ogłoszenia w załączniku. Załączniki ...

Ogłoszenie o naborze do projektu realizowanego w ramach RPO WO

PUP Brzeg zaprasza pracodawców oraz osoby bezrobotne do składania wniosków o udzielenie wsparcia w ramach projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie brzeskim (VI)". Szczegóły ogłoszenia w załączniku. ...

Ogłoszenie o naborze do projektu z RPO WO

Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu zaprasza osoby bezrobotne w wieku powyzej 29 roku życia do wziecia udziału w stażach oraz pracowdawców do skaładania wniosków o zorganizowanie staży.  Załączniki RPO-ogloszenie 2.pdf (pdf, 373...

Projekt Early Warning Europe

Informujemy o projekcie EARLY WARNING EUROPE realizowanym przez PARP i Fundację Firmy Rodzinne skierowanym do firm oraz przedsiębiorstw przeżywających trudności i sytuacje kryzysowe. O wsparcie w ramach projektu mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy. Więcej informacji na temat warunków przystąpienia do projektu...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2020r.
Wykres statystyka luty 2020

  • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 31.191,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu

ul. Armii Krajowej 32, 49-300 Brzeg

tel./fax. (77) 444 13 90, (77) 444 13 91, (77) 444 13 92
e-mail: opbr@praca.gov.pl
 

Filia PUP w Grodkowie

ul. Warszawska 40a, 49-200 Grodków

tel. (77) 415 54 95, fax. (77) 415 54 95
e-mail: opbrgr@praca.gov.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę