Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu


Powrót

Program Mentoringu Biznesowego Województwa Opolskiego

Komunikat


Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
 
1. JAK ZOSTAWIĆ PISMO
 • Wrzuć pismo do zielonej skrzynki przed budynkiem
  • Jeśli masz wątpliwości możesz telefonicznie, e-mailowo lub przez domofon uzgodnić z pracownikiem odpowiedniego wydziału, co i jak zostawić
  • Jeśli przesyłka nie mieści się w skrzynce ze względu na gabaryty, można ją złożyć w pół i zmieścić w otwór
 • Urząd jest czynny, otwarty, obsługuje klientów, z zachowaniem rygorów sanitarno-epidemicznych, dlatego wpuszczamy pojedynczo po umówieniu się np. telefonicznie z odpowiednim pracownikiem
 • Możesz wysłać pismo pocztą tradycyjną, e-mailem np. na adres ogólny opbr@praca.gov.pl lub na adres e-mail odpowiedniego pracownika, albo przez platformę ePUAP
 • W korespondencji można dopisać np. „Proszę o potwierdzenie otrzymania pisma"
 • Formularze/druki urzędowe są na stronie https://brzeg.praca.gov.pl/dokumenty-do-pobrania, lub z Tarczy kryzysowej na stronie praca.gov.pl panel Tarcza kryzysowa .
 
2. BEZPOŚREDNIA OBSŁUGA KLIENTÓW
 
Na terenie Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu odbywa się z uwzględnieniem rygorów sanitarno-epidemicznych, dla których zachowania na teren urzędu 
 
wpuszczamy pojedynczo po umówieniu się 

na konkretną godzinę do konkretnego stanowiska i wydziału, jeżeli pracownik PUP stwierdzi, że sprawa wymaga kontaktu osobistego.
 
Sprawę należy zainicjować telefonicznie, korespondencyjnie lub przez domofon

Wykaz telefonów do kontaktu

 
Internetowy  system  rejestracji bez wychodzenia z domu
 
Informujemy, że jeśli dysponujesz kwalifikowanym podpisem elektronicznym  lub  zaufanym profilem  ePUAP  istnieje   możliwość  rejestracji bez  wizyty  w PUP (profil zaufany możesz uzyskać całkiem za darmo wchodząc na stronę https://pz.gov.pl/pz/registerMainPage).

W przypadku jeśli nie posiadasz profilu zaufanego oraz podpisu kwalifikowanego możesz dokonać prerejestracji, pamiętając aby podać numer telefonu w celu zweryfikowania danych. Zgodnie z tym rozwiązaniem zamiast osobistej wizyty w urzędzie pracy - pracownik urzędu pracy zadzwoni celem potwierdzenia ubiegania się o rejestrację. Za dzień dokonania rejestracji uważa się dzień przeprowadzenia rozmowy telefonicznej.

Aby skorzystać z aplikacji należy wejść na stronę www.praca.gov.pl gdzie należy wybrać:
 • w przypadku pierwszej rejestracji zgłoszenie do rejestracji osoby bezrobotnej lub zgłoszenie  do rejestracji   osoby  poszukującej pracy; 
 • w przypadku kiedy osoba była już zarejestrowana w tutejszym urzędzie, należy dokonać ponownej rejestracji osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy;
 • wypełnić formularz;
 • w  formularzu  należy  podać  między  innymi  dane   osobowe, posiadane kwalifikacje i umiejętności oraz  okresy zatrudnienia;
 • do wniosku dołączyć zeskanowane   dokumenty   niezbędne   do   rejestracji (wystarczy zdjęcie dokumentu telefonem komórkowym/smartfonem).
Krótki film instruktażowy dotyczący rejestracji przez internet znajdą Państwo pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=sr7SoU2fLwY

Informujemy, że osoba, która nie dysponuje profilem zaufanym, a ma dostęp do konta elektronicznego w banku, ma możliwość założenia profilu zaufanego bez wychodzenia z domu. Szczegółowe informacje: https://pz.gov.pl


WAŻNE: Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że każda, nawet nieubezpieczona osoba, będzie diagnozowana bezpłatnie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem. Reguluje to ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374).


 
Komunikat związany z realizacją staży.

W związku z sytuacją ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego w oparciu
o wyjaśnienia MRPiPS z dnia 18.03.2020 r. informujemy, że:

W przypadku, gdy Organizator stażu/Pracodawca ograniczył lub zawiesił działalność stażysta winien dostosować się do wprowadzonych zmian:

- jeśli działalność została czasowo zamknięta, a stażysta jest gotowy do świadczenia stażu wówczas za okres postoju prawo do stypendium zostaje zachowane
- jeśli w ramach działalności wprowadzono ograniczony czas pracy lub pracę zdalną, to powyższe ograniczenia obowiązują również stażystę i zachowuje on prawo do pełnego stypendium.

Jeśli stażysta jest rodzicem dziecka, które nie ukończyło 8 lat i sprawuje opiekę nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, na podstawie złożonego Oświadczenia dostępnego na stronie brzeg.praca.gov.pl zachowuje prawo do stypendium przez okres nie przekraczający 14 dni.

Informację o okresach zawieszenia lub ograniczeń czasu pracy/pracy zdalnej Organizator stażu/Pracodawca składa wraz z listą obecności za m-c MARZEC 2020 w formie elektronicznej w terminie do 06.04.2020 r. na adres e-mail: braczkowska@pup.brzeg.pl lub na opbr@praca.gov.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu każdą sytuację będzie rozpatrywał indywidualnie.
Obrazek dla: Realizacja Tarczy Antykryzysowej w Powiecie Brzeskim
Realizacja Tarczy Antykryzysowej w Powiecie Brzeskim

REALIZACJA TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ W POWIECIE BRZESKIM   Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu otrzymał podziękowania od Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły za szybkie i...

UMORZENIE POŻYCZKI W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW (ART. 15 zzd)

UMORZENIE POŻYCZKI W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW (ART. 15 zzd)   Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu informuje, iż udzielona pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził...

Ogłoszenie o realizacji projektu POWER

PUP Brzeg zaprasza pracodawców oraz osoby bezrobotne do składania wniosków o udzielenie wsparcia w ramach projektu pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzeskim (VI). Szczegóły ogłoszenia w załączniku.   Załączniki ...

Ogłoszenie o realizacji projektu w ramach RPO WO

PUP w Brzegu informuje, że posiada wolne środki w ramach w/w projektu na realizację staży, prac interwencyjnych, dotacji, refundacji kosztów doposażenia i/lub wyposażenia stanowisk pracy oraz na szkolenia indywidualne. Pełne ogłoszenie w załączniku. ...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy
Obrazek dla: Realizacja Tarczy Antykryzysowej w Powiecie Brzeskim
Realizacja Tarczy Antykryzysowej w Powiecie Brzeskim

REALIZACJA TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ W POWIECIE BRZESKIM   Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu otrzymał podziękowania od Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły za szybkie i...

UMORZENIE POŻYCZKI W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW (ART. 15 zzd)

UMORZENIE POŻYCZKI W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW (ART. 15 zzd)   Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu informuje, iż udzielona pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził...

Ogłoszenie o realizacji projektu POWER

PUP Brzeg zaprasza pracodawców oraz osoby bezrobotne do składania wniosków o udzielenie wsparcia w ramach projektu pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzeskim (VI). Szczegóły ogłoszenia w załączniku.   Załączniki ...

Ogłoszenie o realizacji projektu w ramach RPO WO

PUP w Brzegu informuje, że posiada wolne środki w ramach w/w projektu na realizację staży, prac interwencyjnych, dotacji, refundacji kosztów doposażenia i/lub wyposażenia stanowisk pracy oraz na szkolenia indywidualne. Pełne ogłoszenie w załączniku. ...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

6,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2021r.
Stopa bezrobocia stan na koniec lutego 2021 roku

 • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 32.747,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu

ul. Armii Krajowej 32, 49-300 Brzeg

tel./fax. (77) 444 13 90, (77) 444 13 91, (77) 444 13 92
e-mail: opbr@praca.gov.pl
 

Filia PUP w Grodkowie

ul. Warszawska 40a, 49-200 Grodków

tel. (77) 415 31 80, fax. (77) 415 31 80
e-mail: opbrgr@praca.gov.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę