Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu


Wsparcie dla Ukrainy
 


OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU REALIZACJI PROJEKTU
 
Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu informuje, że rozpoczął realizację projektu pn. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia realizowana przez PUP w Brzegu (I), w ramach Działania 5.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia realizowana przez PUP w ramach Osi priorytetowej 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację programu regionalnego FEO 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

CEL PROJEKTU: Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy, w tym zwłaszcza: kobiet, osób w wieku 18-29 lat, osób z niepełnosprawnościami, osób w wieku 50 lat i więcej, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach, którym do powrotu na rynek pracy niezbędne są formy pomocy przewidziane do realizacji w ramach Działania 5.1 FEO 2021-2027.

Kto może skorzystać z projektu?
W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 329 osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza:
 • kobiety
 • osoby w wieku 18-29 lat ( udział takiej osoby w projekcie jest poprzedzony oceną umiejętności cyfrowych oraz  w razie potrzeby uzupełnieniem poziomu kompetencji)
 • osoby z niepełnosprawnością
 • osoby w wieku 50 lat i więcej
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby o niskich kwalifikacjach
Realizowane zadania:
 1. Staże – 244 osoby
 2. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - 55 osób
 3. Doposażenie i/lub wyposażenie stanowiska pracy – 30 osób
Wartość  projektu: 6 091 674,00 zł.
Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 5177 922,90 zł
 
Okres realizacji  projektu: 15.06.2023 r. do 31.12.2023 r.
 
Zakładane efekty realizacji projektu: podjęcie zatrudnienia, samozatrudnienie po opuszczeniu programu.
 
PUP w Brzegu zaprasza pracodawców i osoby bezrobotne do składania wniosków w siedzibie urzędu w godzinach 7:30 – 15:30. Druki wniosków można pobrać ze strony internetowej http://brzeg.praca.gov.pl oraz w siedzibie urzędu:
 • wnioski na staże – pok. 13, I p, tel. 77 4441390-92, wew. 128
 • wnioski na dotacje i doposażenia – pok. 10, I p, tel. 77 4441390-92, wew. 135
Wnioski będą rozpatrywane do wyczerpania limitu środków.
 
Wnioski należy składać wyłącznie wydrukowane w kolorze!

 

#Fundusze UE #Fundusze Europejskie  
Załączniki
EFS+ Staż - Wniosek z załącznikami PDF (pdf, 1784 KB)
EFS+ Dotacja na podjęcie działalności gospodarczej - Wniosek z załącznikami PDF (pdf, 5965 KB)
EFS+ Dotacja na podjęcie działalności gospodarczej - Wniosek bez załączników DOC (doc, 429 KB)
EFS+ Dotacja na podjęcie działalności gospodarczej - Regulamin PDF (pdf, 839 KB)
EFS+ Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - Wniosek z załącznikami PDF (pdf, 6251 KB)
EFS+ Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - Wniosek bez załączników DOC (doc, 191 KB)
EFS+ Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - Podmiot niepubliczne przedszkole lub szkoła Producent Rolny - Regulamin PDF.pdf (pdf, 797 KB)
EFS+ Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - Żłobek Klub dziecięcy Usługi rehabilitacyjne - Regulamin PDF.pdf (pdf, 795 KB)
WZNOWIENIE PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O DOTACJĘ
 
 
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w obrębie projektu pn. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia realizowana przez PUP w Brzegu (I), w ramach Działania 5.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia realizowana przez PUP w ramach Osi priorytetowej 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację programu regionalnego FEO 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - wznowienie przyjmowania wniosków.
 
 
Informujemy, że od dnia 01.12.2023 r. Urząd wznawia przyjmowanie wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pn. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia realizowana przez PUP w Brzegu (I).
 
Wnioski można składać od dnia 01.12.2023 r. do dnia 11.12.2023 r.
 
Maksymalna kwota dotacji to 33 000,00 zł.

 
Wnioski złożone ponad posiadany przez Urząd limit pozostaną bez rozpatrzenia.
 
Serdecznie zapraszamy do składania wniosków!
 
Ewentualne pytania prosimy kierować do pracowników Wydziału Instrumentów Rynku Pracy - pok. 10, I p, tel. 774441390 do 92, wew. 135.

 
 

 
Anna Soroczyńska
Dyrektor PUP w Brzegu

Szanowni Państwo,
 
Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu informuje, że posiada środki na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia realizowana przez PUP w Brzegu (I)".

Posiadane środki umożliwią zawarcie umów z pięcioma przedsiębiorcami.
Zawarte umowy będą realizowane do 15 grudnia 2023 roku.
 
Przedsiębiorców zainteresowanych  utworzeniem stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej, w ramach wyżej wymienionych środków, prosimy o składanie wniosków zamieszczonych na naszej stronie internetowej.

 
Powrót

Ogłoszenie

Nabór nr 7 wniosków na dotacje z projektu "Młodzi przedsiębiorcy"

Dyrektor PUP Brzeg ogłasza nabór nr 7 wniosków o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej do projektu pn. "Młodzi przedsiębiorcy". Wnioski o dotację można składać od dnia 14.06.2022  r. do dnia  29.06.2022  r. Pozostało środków na udzielenie 1 dotacji dla osoby bezrobotnej, która...

Nabór nr 6 wniosków na dotacje z projektu "Młodzi przedsiębiorcy"

Informujemy, że rozpoczęliśmy nabór nr 6 wniosków o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej do projektu pn. "Młodzi przedsiębiorcy". Wnioski można składać od dnia  20.05.2022  r. do  dnia 06.06.2022  r. Maksymalna kwota dotacji to 31 488,00 zł . Do...

Nabór nr 5 wniosków na dotacje z projektu "Młodzi przedsiębiorcy"

Informujemy, że rozpoczęliśmy nabór nr 5 wniosków o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej do projektu pn. "Młodzi przedsiębiorcy". Wnioski można składać od dnia  25.04.2022  r. do  dnia 16.05.2022  r. Maksymalna kwota dotacji to 31 488,00 zł . Szczegóły w załącznikach. ...

Nabór nr 4 wniosków na dotacje z projektu "Młodzi przedsiębiorcy"

Informujemy, że rozpoczęliśmy nabór nr 4 wniosków o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej do projektu pn. "Młodzi przedsiębiorcy". Wnioski można składać od dnia  25.03.2022  r. do  dnia 15.04.2022  r. Maksymalna kwota dotacji to 31 488,00 zł . Szczegóły w załącznikach. ...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy
Nabór nr 7 wniosków na dotacje z projektu "Młodzi przedsiębiorcy"

Dyrektor PUP Brzeg ogłasza nabór nr 7 wniosków o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej do projektu pn. "Młodzi przedsiębiorcy". Wnioski o dotację można składać od dnia 14.06.2022  r. do dnia  29.06.2022  r. Pozostało środków na udzielenie 1 dotacji dla osoby bezrobotnej, która...

Nabór nr 6 wniosków na dotacje z projektu "Młodzi przedsiębiorcy"

Informujemy, że rozpoczęliśmy nabór nr 6 wniosków o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej do projektu pn. "Młodzi przedsiębiorcy". Wnioski można składać od dnia  20.05.2022  r. do  dnia 06.06.2022  r. Maksymalna kwota dotacji to 31 488,00 zł . Do...

Nabór nr 5 wniosków na dotacje z projektu "Młodzi przedsiębiorcy"

Informujemy, że rozpoczęliśmy nabór nr 5 wniosków o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej do projektu pn. "Młodzi przedsiębiorcy". Wnioski można składać od dnia  25.04.2022  r. do  dnia 16.05.2022  r. Maksymalna kwota dotacji to 31 488,00 zł . Szczegóły w załącznikach. ...

Nabór nr 4 wniosków na dotacje z projektu "Młodzi przedsiębiorcy"

Informujemy, że rozpoczęliśmy nabór nr 4 wniosków o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej do projektu pn. "Młodzi przedsiębiorcy". Wnioski można składać od dnia  25.03.2022  r. do  dnia 15.04.2022  r. Maksymalna kwota dotacji to 31 488,00 zł . Szczegóły w załącznikach. ...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec października 2023 r.

 

wykres statystyki

 • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • do 43.169,70 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu

ul. Armii Krajowej 32, 49-300 Brzeg

tel./fax. (77) 444 13 90, (77) 444 13 91, (77) 444 13 92
e-mail: opbr@praca.gov.pl
 

Filia PUP w Grodkowie

ul. Warszawska 28, 49-200 Grodków

tel. (77) 415 31 80, fax. (77) 415 31 80
e-mail: opbrgr@praca.gov.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę