Aktualności Urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu


Nagłówek

Aktualności

24 grudnia dniem wolnym od pracy

UPRZEJMIE INFORMUJEMY,     ŻE DNIA  24 GRUDNIA 2018r. (PONIEDZIAŁEK)    POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU ORAZ FILIA W GRODKOWIE   BĘDĄ NIECZYNNE.   24 GRUDNIA 2018r. (PONIEDZIAŁEK) JEST DNIEM WOLNYM OD PRACY, W ZAMIAN ZA 15 GRUDNIA 2018r. (SOBOTA) ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM...

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Brzegu

W dniu 14 grudnia 2018r w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu odbyło się  posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy, która jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty w sprawach polityki rynku pracy. Na posiedzeniu omówiono obecną sytuację na lokalnym rynku pracy, zaopiniowano podział środków Funduszu Pracy na...

Nabór dodatkowy na środki z Limitu Podstawowego Krajowego Funduszu Szkoleniowego

OGŁOSZENIE  O NABORZE DODATKOWYM  WNIOSKÓW NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE ZE ŚRODKÓW  KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO  NA ROK 2018     Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu na podstawie art.109  ust.2m ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017...

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Lekarz dermatolog

Dyrektor Zakładu Karnego w Brzegu ogłasza nabór kandydatów do pracy w Służbie Więziennej w Zakładzie Karnym w Brzegu na stanowisko pracownika cywilnego: Lekarz dermatolog. Szczegóły naboru w załączniku. Załączniki ...

Dodatkowy nabór wniosków Pracodawców o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

OGŁOSZENIE  O NABORZE DODATKOWYM WNIOSKÓW NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE ZE ŚRODKÓW REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO  NA ROK 2018          Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu na podstawie art.109  ust.2m ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku...

Zatrudnienie cudzoziemców-spotkanie z funcjonariuszem Straży Granicznej

Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu zaprasza pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem lub zatrudniających cudzoziemców na spotkanie z funkcjonariuszem Placówki Straży Granicznej w Opolu. Cel spotkania: udzielanie informacji i zapoznanie zainteresowanych z obecnym stanem prawnym oraz zakresem działań kontrolnych ze strony Staży...

Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury kwalifikacyjnej do służby w Służbie Więziennej

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu ogłasza rozpoczęcie procedury kwalifikacyjnej dla kandydatów do służby w Służbie Więziennej na terenie podległym Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Opolu na rok 2018. Szczegóły w załączniku. ...

Opolska Nagroda Jakości 2018

W dniu 28 września 2018r. w Państwowej Szkole Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Opolu odbyła się gala Opolskiej Nagrody Jakości 2018, zorganizowana przez Opolską Izbe Gospodarczą. Jednym z laureatów kapituły Opolskiej Nagrody Jakości 2018 był Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu. Nagrodę oraz gratulacje od Marszałka Województwa...

Informacja dot. wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców

Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem  nr 0510/P/2/2018 Wojewody Opolskiego  z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców obowiązuje wykaz zawodów  i rodzajów pracy, w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca...

Uwaga Pracodawcy i osoby bezrobotne zamieszkujące tereny wiejskie

Od września 2018r. Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu będzie realizował projekt „Teraz Wieś" skierowany do bezrobotnych zamieszkujących tereny wiejskie. W projekcie zaplanowano zorganizowanie prac interwencyjnych, robót publicznych oraz udzielanie dotacji na podjęcie własnej działalności gospodarczej. ...

Filmiki informacyjne Zielonej Linii dot. zatrudniania cudzoziemców

Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu informuje, że Zielona Linia (Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia) przygotowała filmiki instruktażowe dla pracodawców, związane z tematyką zasad zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Poniżej udostępniamy linki do tych materiałów: https://www.youtube.com/watch?v=28r450KuXiA ...

Nabór wniosków Pracodawców o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

  OGŁOSZENIE  O NABORZE  WNIOSKÓW NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE ZE ŚRODKÓW REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO  NA ROK 2018     Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu na podstawie art.109  ust.2m ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.z...

Międzynarodowe Dni Poradnictwa Emerytalno-Rentowego

W dniach 25 do 27 września ruszają Polsko-Niemieckie Dni Poradnictwa Emerytalno-Rentowego, organizowane przez opolski Zakład Ubezpieczeń Społecznych we współpracy ze swoim niemieckim odpowiednikiem - Deutsche Rentenversicherung. Szczegóły dostępne pod linkiem: ...

Ogłoszenie o naborze do projektu pn. "Rozwiń swoje skrzydła" w ramach Erasmus+

W załączeniu informacja o rozpoczęciu rekrutacji na szkolenie zagraniczne np. "Emotionali Wise Educators - Dealing with stress and difficult emotions"" dla pracowników PUP Brzeg, PUP Opole oraz WUP Opole w ramach projektu pn. "Rozwiń swoje skrzydła" Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach...

Projekt Kreatywna Wieś

Uwaga Pracodawcy i osoby bezrobotne! Rusza projekt Kreatywna Wieś!     Od lipca 2018r Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu realizuje projekt KREATYWNA WIEŚ skierowany do bezrobotnych zamieszkujących tereny wiejskie. W projekcie zaplanowano zorganizowanie staży, robót...

Wyświetlanie 1 - 15 z 97 rezultatów.
Pozycji na stronę: 15

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę