Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu


Rynek pracy

  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu pażdziernika 2018r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Ogłoszenie o naborze do projektu pn. "Rozwiń swoje skrzydła" w ramach Erasmus+

W załączeniu informacja o rozpoczęciu rekrutacji na szkolenie zagraniczne np. "Emotionali Wise Educators - Dealing with stress and difficult emotions"" dla pracowników PUP Brzeg, PUP Opole oraz WUP Opole w ramach projektu pn. "Rozwiń swoje skrzydła" Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach...

Informacja o rekrutacji na szkolenie w ramach Erasmus+

W załączeniu informacja o rozpoczęciu rekrutacji na szkolenie zagraniczne np. "Mentoring & Leadership" dla pracowników PUP Brzeg wraz z regulaminem i dokumentami rekrutacyjnymi w ramach projektu pn. "EUROPEJSKIE INNOWACJE EDUKACYJNE", program Erasmus+. ...

Informacja o rekrutacji na szkolenie i job shadowing dla pracowników PUP Brzeg w ramach Erasmus+

W załączeniu informacja o rozpoczęciu rekrutacji wraz z regulaminem i dokumentami rekrutacyjnymi. Załączniki Informacja o rekrutacji-Erasmus-Irlandia ankieta rekrutacyjna-job shadowing ...

ogłoszenie o naborze do projektu realizowanego z RPO WO

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU   pn. „AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH, W TYM ZWŁASZCZA ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SZCZEGÓLNIE TRUDNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE BRZESKIM (IV)" REALIZOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę