Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu


Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Komunikat


Komunikat o wznowieniu bezpośredniej obsługi klientów
Wznawiamy bezpośrednią obsługę klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu i w Filii w Grodkowie.
 
Od poniedziałku do piątku, w godzinach 8 00 – 14 00 można na miejscu załatwić urzędowe czynności i uzyskać potrzebne informacje.
 
Jednak ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz konieczność podejmowania działań ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa wskazane jest, aby w pierwszej kolejności załatwiać sprawy drogą elektroniczną lub telefoniczną.
W dalszym ciągu obowiązuje stan epidemii i wizyta osobista w Urzędzie możliwa jest wyłącznie w maseczce zakrywającej usta i nos.

W trakcie wizyty w Urzędzie należy zachować bezpieczny dystans 1,5 m, a po wejściu do budynku dokonać dezynfekcji rąk.

Klienci bez maseczki ochronnej nie będą obsłużeni.

W przypadku rejestracji osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy, zachęcamy do jej dokonania poprzez portal praca.gov.pl lub z użyciem karty rejestracyjnej w formie papierowej, którą można pobrać https://brzeg.praca.gov.pl/documents/1938386/0/Karta%20rejestracyjna%20bezrobotnego/603129db-f700-498c-b57c-66d44c3a944b?t=1623322233822, wydrukować, wypełnić i pozostawić w specjalnie przeznaczonej skrzynce umieszczonej przed budynkiem urzędu (dostępnej całą dobę).
Karty rejestracyjne można również pobrać w urzędzie na parterze.
 
NALEŻY BEZWZGLĘDNIE POWSTRZYMAĆ SIĘ OD WIZYTY W URZĘDZIE, JEŻELI WYSTĘPUJĄ OBJAWY GORĄCZKI, BÓLU GARDŁA LUB PRZEZIĘBIENIA.
 
Jeżeli jest to możliwe, wizyta interesanta w Urzędzie powinna nastąpić bez osób towarzyszących.
Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu biurowym nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi.


Wykaz telefonów do kontaktu

 
Internetowy  system  rejestracji bez wychodzenia z domu
 
Informujemy, że jeśli dysponujesz kwalifikowanym podpisem elektronicznym  lub  zaufanym profilem  ePUAP  istnieje   możliwość  rejestracji bez  wizyty  w PUP (profil zaufany możesz uzyskać całkiem za darmo wchodząc na stronę https://pz.gov.pl/pz/registerMainPage).

W przypadku jeśli nie posiadasz profilu zaufanego oraz podpisu kwalifikowanego możesz dokonać prerejestracji, pamiętając aby podać numer telefonu w celu zweryfikowania danych. Zgodnie z tym rozwiązaniem zamiast osobistej wizyty w urzędzie pracy - pracownik urzędu pracy zadzwoni celem potwierdzenia ubiegania się o rejestrację. Za dzień dokonania rejestracji uważa się dzień przeprowadzenia rozmowy telefonicznej.

Aby skorzystać z aplikacji należy wejść na stronę www.praca.gov.pl gdzie należy wybrać:
  • w przypadku pierwszej rejestracji zgłoszenie do rejestracji osoby bezrobotnej lub zgłoszenie  do rejestracji   osoby  poszukującej pracy; 
  • w przypadku kiedy osoba była już zarejestrowana w tutejszym urzędzie, należy dokonać ponownej rejestracji osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy;
  • wypełnić formularz;
  • w  formularzu  należy  podać  między  innymi  dane   osobowe, posiadane kwalifikacje i umiejętności oraz  okresy zatrudnienia;
  • do wniosku dołączyć zeskanowane   dokumenty   niezbędne   do   rejestracji (wystarczy zdjęcie dokumentu telefonem komórkowym/smartfonem).
Krótki film instruktażowy dotyczący rejestracji przez internet znajdą Państwo pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=sr7SoU2fLwY

Informujemy, że osoba, która nie dysponuje profilem zaufanym, a ma dostęp do konta elektronicznego w banku, ma możliwość założenia profilu zaufanego bez wychodzenia z domu. Szczegółowe informacje: https://pz.gov.pl

 
Komunikat związany z realizacją staży.

W związku z sytuacją ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego w oparciu
o wyjaśnienia MRPiPS z dnia 18.03.2020 r. informujemy, że:

W przypadku, gdy Organizator stażu/Pracodawca ograniczył lub zawiesił działalność stażysta winien dostosować się do wprowadzonych zmian:

- jeśli działalność została czasowo zamknięta, a stażysta jest gotowy do świadczenia stażu wówczas za okres postoju prawo do stypendium zostaje zachowane
- jeśli w ramach działalności wprowadzono ograniczony czas pracy lub pracę zdalną, to powyższe ograniczenia obowiązują również stażystę i zachowuje on prawo do pełnego stypendium.

Jeśli stażysta jest rodzicem dziecka, które nie ukończyło 8 lat i sprawuje opiekę nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, na podstawie złożonego Oświadczenia dostępnego na stronie brzeg.praca.gov.pl zachowuje prawo do stypendium przez okres nie przekraczający 14 dni.

Informację o okresach zawieszenia lub ograniczeń czasu pracy/pracy zdalnej Organizator stażu/Pracodawca składa wraz z listą obecności za m-c MARZEC 2020 w formie elektronicznej w terminie do 06.04.2020 r. na adres e-mail: braczkowska@pup.brzeg.pl lub na opbr@praca.gov.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu każdą sytuację będzie rozpatrywał indywidualnie.
ogłoszenie projekt Opolskie dotacje z PO WER em

OFERTA DLA CHCĄCYCH ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ ​ Bezzwrotne wsparcie finansowe na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej oraz fachowa pomoc szkoleniowo-doradcza, to główne cele projektu dla młodych, ambitnych osób z Opolszczyzny. 21 czerwca – 9 lipca nabór do projektu „Opolskie dotacje z PO WERem"...

ogłoszenie projekt Opolskie dotacje z PO WER em

Załączniki projekt Opolskie dotacje z PO WER em.pdf (pdf, 2422 KB)

Obrazek dla: Realizacja Tarczy Antykryzysowej w Powiecie Brzeskim
Realizacja Tarczy Antykryzysowej w Powiecie Brzeskim

REALIZACJA TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ W POWIECIE BRZESKIM   Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu otrzymał podziękowania od Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły za szybkie i...

UMORZENIE POŻYCZKI W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW (ART. 15 zzd)

UMORZENIE POŻYCZKI W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW (ART. 15 zzd)   Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu informuje, iż udzielona pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy
ogłoszenie projekt Opolskie dotacje z PO WER em

OFERTA DLA CHCĄCYCH ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ ​ Bezzwrotne wsparcie finansowe na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej oraz fachowa pomoc szkoleniowo-doradcza, to główne cele projektu dla młodych, ambitnych osób z Opolszczyzny. 21 czerwca – 9 lipca nabór do projektu „Opolskie dotacje z PO WERem"...

ogłoszenie projekt Opolskie dotacje z PO WER em

Załączniki projekt Opolskie dotacje z PO WER em.pdf (pdf, 2422 KB)

Obrazek dla: Realizacja Tarczy Antykryzysowej w Powiecie Brzeskim
Realizacja Tarczy Antykryzysowej w Powiecie Brzeskim

REALIZACJA TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ W POWIECIE BRZESKIM   Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu otrzymał podziękowania od Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły za szybkie i...

UMORZENIE POŻYCZKI W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW (ART. 15 zzd)

UMORZENIE POŻYCZKI W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW (ART. 15 zzd)   Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu informuje, iż udzielona pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu sierpnia 2021r.
Stopa bezrobocia

  • 1.240,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.489,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 620,40 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 33.027,12 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu

ul. Armii Krajowej 32, 49-300 Brzeg

tel./fax. (77) 444 13 90, (77) 444 13 91, (77) 444 13 92
e-mail: opbr@praca.gov.pl
 

Filia PUP w Grodkowie

ul. Warszawska 40a, 49-200 Grodków

tel. (77) 415 31 80, fax. (77) 415 31 80
e-mail: opbrgr@praca.gov.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę