Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu


Rynek pracy

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 30.146,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
UMORZENIE POŻYCZKI W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW (ART. 15 zzd)

UMORZENIE POŻYCZKI W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW (ART. 15 zzd)   Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu informuje, iż udzielona pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził...

Ogłoszenie o realizacji projektu POWER

PUP Brzeg zaprasza pracodawców oraz osoby bezrobotne do składania wniosków o udzielenie wsparcia w ramach projektu pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzeskim (VI). Szczegóły ogłoszenia w załączniku.   Załączniki ...

Ogłoszenie o realizacji projektu w ramach RPO WO

PUP w Brzegu informuje, że posiada wolne środki w ramach w/w projektu na realizację staży, prac interwencyjnych, dotacji, refundacji kosztów doposażenia i/lub wyposażenia stanowisk pracy oraz na szkolenia indywidualne. Pełne ogłoszenie w załączniku. ...

Ogłoszenie o naborze do projektu Rozwiń swoje skrzydła Mobilność IV

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w konsorcjum z Powiatowym Urzędem Pracy w Opolu i Powiatowym Urzędem Pracy w Brzegu ogłasza nabór uczestników do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+, Akcja 1. Mobilność Edukacyjna. ...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę